Làm quen sớm với ngôn ngữ bằng chữ viết

Phát triển kỹ năng ngôn ngữ và học chữ sớm Quá trình phát triển kỹ năng ngôn ngữ và biết chữ (đọc và viết) sớm bắt đầu trong 3 năm đầu đời. Quá trình này có liên quan mật thiết đến việc trẻ được tiếp xúc với sách và truyện kể. Việc tương tác với…

Advertisement

Những gì con được nghe…

Không đau đớn về thể xác Không để lại sẹo trên người Nhưng… Từ những gì con được nghe trong cơn tức giận Từ những gì con được ví von trong cơn tức giận Từ những gì con hiểu qua câu nói của người lớn … Con sẽ lớn và thành người như những gì…