Liên hệ

Thư viện Trẻ Sáng Tạo
Library for Creative Kids

E-mail: thuvientresangtao@gmail.com

Khu vực hoạt động

Tại Mỹ: Illinois, Missouri, California, Kansas, Massachusetts
Tại Úc: Melbourne, Sydney
Tại Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh

Hãy cùng chúng tôi nhân rộng mô hình Thư Viện Trẻ Sáng Tạo tại khu vực quý vị đang sinh sống. 

Advertisement