Giáo dục STEM

Thư Viện Trẻ Sáng Tạo tổ chức các hoạt động giáo dục giúp các bé yêu thích và khám phá các môn học Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ – Toán (STEM:  Science – Technology – Engineering – Mathematics)

Một số nguồn tài liệu tham khảo giáo dục STEM (tiếng Anh) cho trẻ:

Advertisement