Giáo dục nghệ thuật

Thư Viện Trẻ Sáng Tạo tổ chức các hoạt động giúp trẻ làm quen với loại hình nghệ thuật, mỹ thuật, giúp tạo cơ hội và môi trường cho trẻ phát triển các năng khiếu về nghệ thuật sớm.

art

Advertisement