Hoạt động

Thư Viện Trẻ Sáng Tạo có nhiều hoạt động phục vụ mọi trẻ em và phụ huynh người Việt, trong nước và ngoài nước.

Các hoạt động gồm có:

  • Đọc sách tương tác dành cho các bé từ 0 – 6 tuổi
  • Giáo dục kỹ năng sống
  • Giáo dục STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics)
  • Giáo dục về sức khỏe
  • Giáo dục về nghệ thuật
  • Hội thảo chia sẻ về chăm sóc và nuôi dạy con
  • Chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt sống tại nước ngoài
  • Chương trình dạy tiếng Anh cho trẻ em Việt sống trong nước

 

Advertisement