Tình Nguyện Viên

Thư Viện Trẻ Sáng Tạo tuyển các tình nguyện viên trên khắp thế giới cùng chung sức với dự án triển khai các hoạt động giáo dục trẻ em và hướng đến phục vụ phát triển, kết nối cộng đồng người Việt trong nước và ngoài nước.

Định nghĩa:

“Tình Nguyện Viên” của Thư Viện Trẻ Sáng Tạo là cá nhân, không phân biệt tôn giáo, chính trị, sắc tộc, quốc tịch, tuổi tác, tự nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng (không vì lợi nhuận) của dự án Thư Viện Trẻ Sáng Tạo.

Quyền lợi:

Tình Nguyện Viên của Thư Viện Trẻ Sáng Tạo:

  • Được tạo mọi điều kiện về thông tin về các hoạt động triển khai của dự án Thư Viện Trẻ Sáng Tạo
  • Được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành hoạt động tình nguyện của dự án Thư Viện Trẻ Sáng Tạo

Cam kết:

Tham gia thực hiện tình nguyện một hoạt động phù hợp theo khả năng và có báo cáo lại kết quả cho Ban Quản Trị Thư Viện Trẻ Sáng Tạo.

Các hoạt động tình nguyện:

Tình nguyện viên có thể chọn một hoặc bất kỳ các hoạt động nào sau đây để tham gia:

  • Đọc sách cho bé
  • Ghi âm giọng đọc
  • Thiết kế đồ họa
  • Tổ chức sự kiện
  • Quan hệ công chúng (PR)
  • Dịch thuật (Anh – Việt)
  • Thu nhận sách cũ
Advertisement