Đại diện Khu vực

Hướng dẫn thành lập Đại diện Khu vực của Thư Viện Trẻ Sáng Tạo

Định nghĩa Đại diện Khu vực:

Đại diện Khu vực của Thư Viện Trẻ Sáng Tạo là một cá nhân hoặc tổ chức đồng ý và thống  nhất với ý tưởng hoạt động của Thư Viện Trẻ Sáng Tạo, mong muốn cùng chia sẻ và thực hiện triển khai một hoặc nhiều hoạt động của Thư Viện Trẻ Sáng Tạo tại khu vực có trẻ em người Việt sinh sống, trên tinh thần tình nguyện vì cộng đồng. Hiện tại, hoạt động của Đại diện khu vực có thể gồm một hoặc cả hai hoạt động chính:

 • Tổ chức mô hình đọc sách và vui chơi sáng tạo cho trẻ từ 0 – 6 tuổi
 • Tổ chức quyên góp sách cũ cùng xây dựng Thư viện sách thiếu nhi miễn phí tại Việt Nam

Quyền lợi:

Đại diện khu vực của Thư Viện Trẻ Sáng Tạo:

 • Được ủy thác toàn quyền trong việc triển khai các hoạt động cụ thể tại khu vực cở sở.
 • Được chia sẻ các nguồn tài liệu về giáo dục sớm (tài liệu hướng dẫn, các công cụ hỗ trợ) do Thư Viện Trẻ Sáng Tạo cung cấp trong quá trình triển khai hoạt động
 • Được quảng bá hình ảnh và hoạt động trên website chính thức của Thư Viện Trẻ Sáng Tạo
 • Được nhận Thư Cảm Ơn sau khi hoàn thành hoạt động sau mỗi năm

Cam kết:

 • Triển khai một hoặc hai hoạt động chính của Thư Viện Trẻ Sáng Tạo tại khu vực sinh hoạt. Tùy vào điều kiện của mỗi khu vực, các hoạt động được triển khai linh hoạt, sáng tạo và không có bất kỳ giới hạn nào về quy mô và thời gian.
 • Không vi phạm các quy đinh pháp luật tại nước sở tại.
 • Gửi kết quả hoạt động (gồm hình ảnh, phản hồi dưới dạng văn bản hoặc đường dẫn đến văn bản) về cho Ban quản trị Thư Viện Trẻ Sáng Tạo ít nhất 2 lần trong năm qua email hoặc Facebook, giúp Ban quản trị cập nhật tình hình hoạt động và hỗ trợ tốt hơn.

Cách thực hiện:

“Thư Viện Trẻ Sáng Tạo – Tên Thành phố (và/hoặc Tỉnh/Bang), Tên Quốc gia (viết tắt hoặc đầy đủ nếu theo thói quen nhận biết)”  (ví dụ: Thư Viện Trẻ Sáng Tạo – MA, USA)

 • Để tránh trùng tên nếu ở cùng Thành phố , có thể thể thêm một nickname phía trước (ví dụ: Thư Viện Trẻ Sáng Tạo – Mizzou, Columbia, MO, USA)
 • Thành lập Facebook Group (nếu có) : Gửi link của group về cho Ban Quản Trị của Thư Viện Trẻ Sáng Tạo tại thuvientresangtao@gmail.com
 • Sau khi đăng ký trở thành Đại diện Khu Vực của Thư Viện Trẻ Sáng Tạo, Ban quản trị sẽ gửi các tài liệu hướng dẫn về cách tổ chức các buổi đọc truyện cho bé hoặc/và cách thức quyên góp, vận chuyển sách qua email của Đại diện Khu vực.

 

Advertisement