Họp phụ huynh kiểu mới

Thông thường các trường phổ thông ở Mỹ tổ chức họp phụ huynh với giáo viên một năm 2 lần (tiếng anh gọi là parent-teacher conference). Khác với cách tổ chức họp phụ huynh ở Việt Nam là tập hợp nhiều phụ huynh cùng một lúc, ở Mỹ họp phụ huynh là những buổi gặp…