Hình hộp sáng tạo

Hình hộp khối lập phương (6 mặt) với các hình vẽ sáng tạo giúp bé có thể tô màu, nhận biết các con vật và sự khác nhau. Trên mỗi mặt hình lập có vẽ hình các thú vật khác nhau, nhưng mỗi mặt chỉ có một phần nửa của bức vẽ. Còn nữa còn…