CUỘC THI ẢNH CHỦ ĐỀ “CHA VÀ CON GÁI”

Thư Viện Trẻ Sáng Tạo xin mời các bạn tham gia cuộc thi ảnh “Cha và Con Gái”. Mục đích – Ý nghĩa: Tháng 10, tháng của những ngày liên quan đến người phụ nữ: ngày Quốc Tế Trẻ Em Gái (11/10) và ngày Phụ Nữ Việt Nam (20/10). Nhằm cổ vũ tình yêu thương,…